Är Doob Tube luktbeständig?

ja! En ännu viktigare fördel som den lufttäta tätningen tillhandahåller är att lukten kvarhålls. Förvara dina örter i ett Doob-rör och lukten förblir helt diskret, så att du kan bära din medicin vart du än går.

3-1-1