Vilka är dimensionerna för de 30 drama pop topflaskorna?

- Vilka är dimensionerna för de 30 sprutans toppflaskor?

- De 30 sprutans toppflaskor är 2 tum i diameter och 2,75 tum långa

5