Vilken färgglaskroppflaska är bäst lämpad?

Vilken färgglaskroppflaska är bäst lämpad?

Glasflaskor finns i olika färger. Glasfärg är inte bara ett estetiskt problem; faktorer som ljusskydd bör också beaktas. Klart glas är lämpligt för vätskor som inte behöver skyddas mot ljuset. Emellertid för vätskor som kräver betydande ljusskydd kan bärnstensglas vara mer lämpligt eftersom det absorberar höga nivåer av UV-strålar. Grönt glas erbjuder också lite ljusskydd men i mindre grad, vilket gör det användbart för att hålla vätskor som kan utsättas för lite ljus utan att ändra smak eller funktion.

JX Packaging erbjuder också olika tjänster för att komplettera sina produkter och hjälpa till att effektivisera dina affärsprocesser. Tjänsterna inkluderar dekorering och märkning för att ytterligare anpassa produkter, vilket hjälper dem att sticker ut från tävlingen.

IMG_1842IMG_1851IMG_1853