Guld CR Pop Top Bottle är den högsta kvaliteten i förpackningsbehållare för kollektiv och dispensar.

Dessa flaskor uppfyller kraven för ASTM barnresistent certifierad. Barnskyddande pop tops är utformade för att hålla medicinsk och juridisk marijuana medicin frisk på grund av deras lufttäta och barnsäkera egenskaper.

DRAM-容量图