Guangzhou JX-paket Barnresistent förpackning för medicinska och fritidsprodukter med vårt innovativa.

Guangzhou JX Pack barnresistent förpackning för medicinska och fritidsprodukter med våra innovativa. patenterade produkter, vilket hjälper till att vinna över en tillväxtmarknad. Förutom anpassade och lagerförpackningar erbjuder vi material, förpackningskomponenter, processer och skalbar utrustning för att möta våra kunders utvecklande behov.

黑色容量图