Tung basblomma med glasburk med ett välvt CR-plastlock, en wooderful design för skärm!

Tung basblomma med glasburk med välvt CR-plastlock, en skogsmässig design för visning!

  • CR-välvt skruvkåpa

  • Tung bas och tjock vägg

  • Lufttätt och luktbeständigt

组合4