Pop Top Plastic Bottle, ett utmärkt val för att lagra piller och andra läkemedel.

Pop-top plastflaska, Ett bra val att lagra piller och andra mediciner, vilket är kostnadseffektivt, barnsäker och mycket populärt.

DRAM-容量图