Avrundet baspar med rundad kanten motståndskraftig keps! Det är bäst för reservkoncentrat!

Avrundat baspar med en avrundad korsskyddad keps! Det är bäst att reservera koncentrat! 1 (5)