Black Ultraviolet AIRTIGHT SEAL: Ger ytterligare skydd; Blockerar utluftsutbyte.

Den svarta, untravioletta glasflaskan paras med en skruvdoppdroppskåpa, som skapade en lufttätning: ger extra skydd; blockerar luftutbyte.

3-7