Den ryska centralbanken höjer räntehöjningarna oväntat: höja räntesatsen till 7,50%

Den 14 september ökade den ryska centralbanken oväntat räntorna, den ryska centralbanken höjde referensräntan till 7,50%, uppskattad till 7,25%.


Bank of Russia: kommer sluta köpa utländsk valuta till slutet av detta år.


Rysslands Bank räknar med att ekonomin växer med 1,5% till 2% år 2018 och ekonomin med 1,2% till 1,7% år 2019. Inflationen väntas bli 3,8% till 4,2% 2018. Den största risken för KPI är osäkerheten om yttre förhållanden.